algemene voorwaarden

Door het betalen van het voorschot en/of van het volledige huurbedrag verklaart u, hierna genoemd “de huurder”,
zich akkoord met de volgende huurvoorwaarden.

 1. De woning kan slechts door de huurder worden betrokken na volledige betaling van de huurprijs voor de ganse periode en de waarborg.
  Van de waarborg worden na het verblijf alle kosten voor energie, eindschoonmaak afgetrokken en het resterende bedrag wordt teruggestort binnen de 7 werkdagen.
 2. De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van het gehuurde pand en het bijbehorend grondgebied en verplicht zich ertoe om aan de eigenaar of diens gevolmachtigde alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik.
  Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.
 3. De huurder verbindt er zich toe alle richtlijnen, door de verhuurder verstrekt, door te nemen en te respecteren.
  De huurder geeft ze ook door aan zijn medebewoners.
  Deze richtlijnen worden vooraf door de verhuurder aan de huurder verstrekt en zijn ter plaatse ook in te zien.
 4. De huurder en de medebewoners van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken.
  Tussen 22.00 u ’s avonds en 7.00 u ’s morgens wordt de rust van de omgeving 100 % gerespecteerd.
  Op eenvoudig verzoek van de verhuurder zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.
 5. De maximale capaciteit van de woning mag niet worden overschreden. Het bijzetten van bedden, tenten of caravans is niet toegestaan.
 6. Indien de huurder zich niet gedraagt naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder de woning verlaat.
  Deze maatregel wordt genomen nadat de verhuurder de huurder aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden.
  Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.
 7. De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
 8. De woning is volledig ingericht. Enkel keuken-, bad- en bedlinnen dienen meegebracht. De bedden zijn voorzien van dekbedden en mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen.
 9. De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de woning vanaf 16.00 u en dient de woning op de laatste dag van de huurperiode tegen 11.00 u ’s morgens te verlaten, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de verhuurder is overeengekomen.
  Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even om welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.
 10. Onkosten bij annulering:
  • Annulering tot 4 weken voor huurperiode: 50 % van de huur.
  • Annulering binnen de 4 weken voor huurperiode: volledige huur.
 11. Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden.
  Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.
 12. Honden zijn slechts toegelaten na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder.
  Wanneer de verhuurder de toestemming heeft gegeven dienen de volgende regels gerespecteerd te worden:

  • De hond is zindelijk, bijt niet in meubels en is het gewoon om mee te gaan op vakantie.
   De huurder heeft nog geen negatieve ervaringen gehad bij vroegere vakanties.
  • De hond komt niet in de slaapkamers, in de zetels en op de stoelen.
  • De hond is geen bron van lawaaioverlast.
  • De hond wordt NOOIT alleen achtergelaten in de gîte.
  • De hond slaapt in zijn mand, bench of in de auto. Er is een hondenren waarvan u volop gebruik mag maken.
  • De hondenpoep wordt onmiddellijk opgeraapt.
  • Indien de hond extra vervuiling met zich meebrengt (b.v. haren, urine, sporen van vuile poten, enz.) zal de huurder aan het eind van zijn verblijf deze extra vervuiling zelf proper maken.
   Indien de eindschoonmaak, verzorgd door de verhuurder, toch extra werk vraagt zal dit verrekend worden met de waarborg.
 13. Dit is een rookvrije woning. Rokers dienen buiten te roken.
  De tuin, de terrassen en de parking zijn geen asbak. Men zorgt er steeds voor dat de as en de peuken in een asbak of vuilnisbak terechtkomen.
  Let wel op voor brandgevaar a.u.b. dit is een houtskeletwoning.
 14. Het keurig sorteren van afval is verplicht.
 15. Ter plaatse krijgt de huurder hiervoor alle nodige richtlijnen. Zij dienen strikt te worden nageleefd.
  Bij niet naleving hiervan zullen de eventuele kosten worden afgetrokken van de waarborg.
 16. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de woning.
  Bij klachten is de maximale aansprakelijkheid van de verhuurder het ontvangen bedrag, exclusief de overige kosten.
 17. Het gebruik van de speeltoestellen in de tuin, zijn op verantwoordelijkheid van de huurder. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.

Zeker meebrengen:

 • Bedlinnen: onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek.
  Alle matrassen meten 195 bij 90 cm, behalve het 2-persoonsbed: 195 bij 140 cm.
  Voor een éénpersoonsbed breng je een dekbedovertrek mee van 2.00 bij 1.40 m.
  Voor het tweepersoonsbed breng je een dekbedovertrek mee van 2.00 bij 2.00 m.
  Slaapzakken hebben we liever niet.
  Gebruik je toch een slaapzak dan MOET je ook een onderlaken en kussensloop meebrengen en gebruiken.
 • Voldoende keukenhanddoeken.
 • Het nodige om de overschotten op het einde van jullie verblijf weer naar huis te kunnen meenemen.

Wat is er wel?

 • Tabletten en spoelmiddel voor de vaatwasser, evenals afwasproduct en schuursponsjes.
 • Wasmiddel en wasverzachter.
 • Toiletpapier.
 • Vuilniszakken worden door ons klaargelegd,.
  Er staan buiten tonnen om deze buiten bereik van dieren te houden, evenals boxen om glas, karton e.d. te scheiden.
 • Aanmaakblokjes, lucifers en aanmaakhout voor de kachel.
 • Wij hebben boven op de kleinste slaapkamer (onder het stapelbed) een box voorzien met enkele gezelschapsspelletjes.
  Je mag deze gebruiken, maar hou ze wel compleet zodat iedereen er nog plezier aan heeft.

AANKOMST

Van wanneer kunnen we terecht?
Waar vinden we de sleutel?

Vanaf 16.00 u verwachten we jullie. Wens je vroeger te komen dan moet je vooraf met ons daarover een afspraak maken.

Paul probeert in de mate van het mogelijke aanwezig te zijn wanneer je aankomt, indien niet dan zorgen we dat je sleutel op tijd met de post wordt opgestuurd.

We beschikken ook graag over het GSM nummer van de huurder.